Welcome Welkom
to the website of the by the webterrein van die
BOERS
 family   familie
This website is an attempt to share with others the genealogy and history of the Boers family in South Africa and their forebears in the Netherlands and to encourage others to contribute information they may have to the effort to expand the documentation of this history. We have only the descendants of one of the sons of the original Hendrikus Wouterus Boers and his wife Hendrika Maria Lijsen who emigrated from the Netherlands, namely, the youngest, Hendrikus Wouterus, complete down to his children. We have some information on his grandchildren and very little on his great grandchildren. At the moment we have no information on the descendents of Hendrikus and Hendrika's other two sons, Amoldus Gerhardus Johannes, who was born in Vorden in Gelderland in the Netherlands, and Gerhardus Johannes Bernardus, born in Ladysmith, Natal   Hierdie webterrein is `n poging om die genealogie en geskiedenis van die Boers familie in Suid-Afrika en hulle voorsate in Nederland met ander te deel en sodoende ook ander te motiveer om inligting waaroor hulle beskik met ons te deel om sodoende die geskiedenis van hierdie famile uit te brei. Ons het slegs die nageslagte van een van die seuns van die oorspronklike Hendrikus Wouterus Boers en sy vrou Hendrika Maria Lijsen wat uit Nederland ge-emigreer het, naamlik die jongste, Hendrikus Wouterus Boers, volledig tot by sy kinders. Ons het onvolledige inligting oor sy kleinkinders en weinig oor sy agterkleinkinders. Op die oomblik het ons geen inligting oor die nasate van Hendrikus en Hendrika se ander twee seuns nie, Arnoldus Gerhardus Johannes, wat in Vorden in Gelderland gebore is, en Gerhardus Johannes Bernardus, wat in Ladysmith in Natal gebore is.