Genealogy

Boers

Genealogie

 
The Boers Family   Die Boers Familie
Depending on your interest, you can explore the information collected and presented here in different ways.  We present an overview of the Boers family tree for one of the latest descendents, and also a more detailed pedigree.

In addition to the images of historical documents already available in the Pedigree of the family, we will soon add images of a series important additional  historical documents on the family.  

Please note that the names and personal information of persons still alive has been replaced with anonymous placeholders to protect there privacy out of respect.  We also seek to comply with the diverse privacy protection laws in effect in the various countries where these individuals live.

 

Die inligting hier versamel en aangebied kan om meer as een manier benader word.   Ons stel hier 'n oorsigtelike beeld van die Boers familie beskikbaar met een van die later afstammelinge as vertrekpunt, en ook  'n stamboek met meer besonderhede.

 Daar is reeds 'n beperkte aantal afbeeldinge van historiese dokumente beskikbaar in die stamboek.  Die sal binnekort aangevul word met 'n reeks belangrike addisionele dokumente.

Neem asseblief kennis dat die name en persoonlike inligting van individue steeds lewend uit respek vervang is met anonieme plek houers om diesulkes se privaatheid te beskerm.  Ons poog om die diverse privaatheidswetgewing in die verskeie lande waar afstammeling woon te respekteer.